چند تا عکس

یک اخم دوست داشتنی

پسر مامان اخم کرده

اینجا آقا باربد آرایش کرده و برای خودش خط چشم کشیده

گیتارشو انداخته گردنش و تند تند داره آواز می خونه با صدای بلند

/ 3 نظر / 26 بازدید
سارا شکری

گیتارشو ببین.. نازی حتما در آینده خواننده نمی شه [ماچ][ماچ][ماچ]

سارا شکری

گیتارشو ببین.. نازی حتما در آینده خواننده نمی شه[گل][ماچ]

خاله مینا

الهی خاله فدات شه عزیز دلم هم اخمتو دوس دایا هم آرایشتو دوس دایا هم خوندنو گیتار زدنتو دوس دایا خیلی دوست دارم باربدم... بوووووووووووووووووووووووووووسسسسسسسسسس[ماچ]