آقا پسر نازنازی مامانی الهی قربونش بشم  رنگهارو هم یاد گرفته و خیلی خوب هم تشخیص میده اونهارو انجوری تلفظ میکنه:

زرد= ترد                         نارنجی = ناییژی

آبی = آبی                      قرمز = دمز

سیاه = سیاه                  مشکی = مشدی

بنفش = دفدش               طوسی = دوشی

سفید = فیسید               سبز = چبز

در ضمن مفهوم متضادها رو هم خیلی خوب درک کرده مثل چاق و لاغر و تاریک و روشن بسته و باز و پر و خالی و سبک و سنگین.

بابایی یه کیف تو کمد داره که سنگینه باربدی هم خیلی علاقه داره هر وقت در کمد باز بشه کیفو برداره یه دور باش بزنه بعد از اینکه یک دور اتاقو کشون کشون میزنه میگه ماما دنگین یعنی سنگینه بعد میاره میزاره سر جاش حالا اگه سبک بود چیکار میکرد؟ شاید دیگه پسش نمیداد