باربد علاقه زیادی به لاک بازی داره و هر وقت لاک به پستش بخوره ازش نمیگذره تا اینکه یک روز مامانی اجازه داد درشو باز کنه و خودش برای خودش لاک بزنه البته به قول باربد "لاق"

پسرم برای خودش لاک زده با چه مهارتی بدون خرابکاری